“ถ้าไม่ได้หลวงพ่อ พวกเราคงแย่”… ก้มกราบสาธุรัวๆ “หลวงพ่อพบโชค” เหมาซื้อสับปะรดชาวไร่เหตุราคาดิ่ง น้ำตาซึมเมื่อรู้ว่าท่านเอาไปทำไม?!

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 6