ต้องไปกราบสักครั้งในชีวิต!! เปิดตำนาน ๕ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ แสดงปาฏิหาริย์เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้กราบไหว้

  พระพุทธรูป หรือ รู